Interflour Vietnam


Filter By :

Interflour Vietnam
Area /
Island
Province City Contact Phone Email Address
Central Da Nang Da Nang NGUYỄN VIẾT LỢI +84 983 646 971 nvloi@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Central Hue Hue NGUYỄN PHÚC THIỀU +84 914 126 719 npthieu@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Central Nghe An Vinh HỒ ĐỨC HUY +84 944 996 928 hdhuy@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoang, Dakao, Q1 (Lầu 11 tòa nhà SFC)
Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ho Chi Minh HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG +84 938 081 688 htlphuong@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh NGUYỄN ĐỨC PHONG +84 903 727 585 ndphong@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. Dakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Mekong Ca Mau Ca Mau PHẠM CHÍ TRUNG +84 939 788 789 pctrung@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Mekong Delta Kien Giang Rach Gia NGỤY CHẤN TRUNG +84 903 009 931 nctrung@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Mekong Delta Can Tho Can Tho LÊ HUỲNH HOÀNG PHÚC +84 0939 048 058 lhhphuc@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Mekong Delta An Giang Long Xuyen NGUYỄN THANH LIÊM +84 939 456 412 ntliem@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
Mekong Delta Dong Thap Cao Lanh NGUYỄN VĂN MẠNH +84 939 845 957 nvmanh@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
North Ha Noi Ha Noi DƯƠNG QUANG BẮC +84 986 588 879 dqbac@interflour.com.vn Tầng 7, Số 24 Ngõ 12, Phố Đào Tấn, Thủ Đô Hà Nội
North Ha Noi Ha Noi NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH +84 128 578 9666 nqnhu@interflour.com.vn Tầng 7, Số 24 Ngõ 12, Phố Đào Tấn, Thủ Đô Hà Nội
North Ha Noi Ha Noi HỒ THỊ KIỀU NGA +84 904 088 983 htknga@interflour.com.vn Tầng 7, Số 24 Ngõ 12, Phố Đào Tấn, Thủ Đô Hà Nội
North Ha Noi Ha Noi MAI DUY TIẾN +84 986 108 811 mdtien@interflour.com.vn Tầng 7, Số 24 Ngõ 12, Phố Đào Tấn, Thủ Đô Hà Nội
North Ha Noi Ha Noi VŨ GIA HƯNG +84 913 552 845 vghung@interflour.com.vn Tầng 7, Số 24 Ngõ 12, Phố Đào Tấn, Thủ Đô Hà Nội
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh HUỲNH THỊ MINH HIẾU +84 1698 848 839 htmhieu@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh TRẦN THANH TÚ +84 903 856 714 tttu@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN MINH TUẤN +84 903 672 114 nmtuan@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ba Ria - Vung Tau Ba Ria - Vung Tau DƯƠNG THÀNH CÔNG +84 977 971 972 dtcong@interflour.com.vn KCN Cái Mép, xã Tân Phước, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh CHEN DONG +84 909 202 923 cdong@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN THỊ HOA +84 908 877 437 nthoa@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh HUỲNH THÀNH TRUNG +84 908 406 719 httrung@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh PHẠM QUANG THẨM +84 903 014 028 pqtham@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh CHÂU THỊ MINH PHÚC +84 902 367 246 ctmphuc@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh LƯƠNG TÚ TIẾN +84 974 574 965 lttien@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN MINH VŨ +84 933 029 284 nmvu@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Phu Yen Tuy Hoa NGUYỄN VĂN KHẢ +84 905 989 811 nvkha@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh HỒ HỮU MINH +84 1698 825 844 hhminh@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh HUỲNH CÔNG ÂN +84 937 472 991 hcan@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ba Ria - Vung Tau Ba Ria - Vung Tau NGUYỄN HỒNG NHÂN +84 979 300 330 bakery@interflour.com.vn KCN Cái Mép, xã Tân Phước, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
South Ba Ria - Vung Tau Ba Ria - Vung Tau NGUYỄN MẠNH THẮNG +84 903 372 761 nmthang@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh DAVID BROUTIN +84 904 552 076 david@inteflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh HỨA KIM ĐỨC - hkduc@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN MINH VŨ +84 933 029 284 nmvu@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN PHI LONG +84 975 446 408 NPLONG@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh CHÂU TIÊU NGỌC +84 988 546 022 ctngoc@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN ĐĂNG KHOA +84 934 484 933 ndkhoa@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh ĐÀO VĂN TIÊN +84 908 179 166 dvtien@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Khanh Hoa Nha Trang LÊ VĂN ĐẠI +84 905 283 936 lvdai@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN QUỲNH NHƯ +84 907 893 468 nqnhu@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh DAVID BROUTINE +84 904 552 076 david@inteflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG +84 913 603 638 ndhoang@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh LÊ MINH KHƯƠNG +84 906 784 767 lmkhuong@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN THANH SƠN +84 918 502 110 ntson@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Daklak Buon Me Thuot LÊ THANH TUẤN +84 905 398 479 lttuan@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)