Nhà cung cấp của chúng tôi

Chúng tôi đánh giá cao sự minh bạch và công bằng trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm bao gồm mua hàng hoá và dịch vụ.

Điều quan trọng còn là chức năng mua hàng được tiến hành một cách công bằng, minh bạch và trung thực nhằm đảm bảo giá trị tốt nhất với giá trị đồng tiền tương ứng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp của chúng tôi.

Chúng tôi hoan nghênh các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhà thầu và khách hàng. Gửi hồ sơ công ty của bạn, đề xuất hoặc báo giá cho phòng thu mua tập đoàn chúng tôi tại procurement.ncp@interflour.com.