VI

Câu chuyện của chúng tôi

Tập đoàn Interflour được thành lập năm 2005 từ việc mua lại 5 nhà máy bột ở Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Kể từ đó, doanh nghiệp đã tăng gấp đôi số lượng về cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản xuất mạch nha và tự mở rộng chuỗi cung ứng lưu trữ hạt và dịch vụ cảng, tăng cường các sản phẩm kinh doanh và làm bánh.

Lướt xuống để tìm hiểu thêm

Tập đoàn Interflour, Singapore
(Trụ sở chính)
Nhà máy bột mì Đà Nẵng
Nhà máy bột mì Mabuhay
Nhà máy bột mì IFV
Nhà máy bột mì và thực phẩm chăn nuôi Sabah
Nhà máy bột mì Lahad Datu
Nhà máy bột mì Sarawak
Nhà máy bột mì Prestasi
Nhà máy bột mì Eastern Pearl
Nhà máy bột mì Golden Grand
Nhà máy bột mì Intermil
Nhà máy mạch nha Intermalt
Cảng nông sản Cái Mép
Văn phòng kinh doanh
Văn phòng kinh doanh
Văn phòng kinh doanh
Văn phòng kinh doanh
Văn phòng kinh doanh

2005

 • Thành lập tập đoàn Interflour

  Mua lại 6 nhà máy ở Indonesia, Malaysia và Việt Nam

  4.050 tấn / ngày

2010

 • Mở rộng Cảng ở miền Nam Việt Nam để đáp ứng

  + 3,5 triệu tấn / năm

2012

 • Mua lại nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ

  + 400 tấn / ngày

 • Mở rộng các nhà máy hiện có ở Malaysia

  + 350 tấn / ngày

 • Mở rộng nhà máy hiện có ở miền Nam Việt Nam

  + 500 tấn / ngày

2014 -15

 • Mua lại nhà máy ở Tây Indonesia

  + 600 tấn / ngày

 • Mở rộng nhà máy hiện có tại Đông Indonesia

  + 250 tấn / ngày

 • Mua lại nhà máy ở miền Trung Việt Nam

  + 220 tấn / ngày

2017

 • Xây dựng nhà máy mới ở Philippines

  + 500 tấn / ngày

 • Xây dựng nhà máy sản xuất mạch nha mới tại Việt Nam

  + 360 tấn / ngày

 • Mở rộng nhà máy hiện có ở Thổ Nhĩ Kỳ

  + 140 tấn / ngày

 • 10 nhà máy hiện tại

  7.130 tấn / ngày